Milirentgen -> Mikrorentgen

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Milirentgen na Mikrorentgen: 1 Milirentgen [mR] = 1 000 Mikrorentgen [µR]Przelicz Milirentgen na Mikrorentgen:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Dawki promieniowania jonizującego'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Milirentgen [mR]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Mikrorentgen [µR]'.