Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Milirentgen na nC/kg: 1 Milirentgen [mR] = 258 nC/kgPrzelicz Milirentgen na nC/kg:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Dawki promieniowania jonizującego'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Milirentgen [mR]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'nC/kg'.

Przelicz Milirentgen na nC/kg