Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Milisiemens na 1/Ω: 1 Milisiemens [mS] = 0,001 1/Ω


Przelicz Milisiemens na 1/Ω