Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Milisiemens na A/V: 1 Milisiemens [mS] = 0,001 A/V


Przelicz Milisiemens na A/V