Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Milisiemens na Mikromho: 1 Milisiemens [mS] = 1 000 Mikromho [µ℧]


Przelicz Milisiemens na Mikromho