Milisiwert -> Centysiwert

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Milisiwert na Centysiwert: 1 Milisiwert [mSv] = 0,1 Centysiwert [cSv]Przelicz Milisiwert na Centysiwert:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Dawka równoważna'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Milisiwert [mSv]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Centysiwert [cSv]'.

Milisiwert -> Centysiwert