Milisiwert na godzinę -> Gray na godzinę

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Milisiwert na godzinę na Gray na godzinę: 1 Milisiwert na godzinę [mSv/h] = 0,001 Gray na godzinę [Gy/h]Przelicz Milisiwert na godzinę na Gray na godzinę:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Dawki promieniowania'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Milisiwert na godzinę [mSv/h]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Gray na godzinę [Gy/h]'.

Milisiwert na godzinę -> Gray na godzinę