Milisiwert na godzinę -> Milisiwert na rocznie

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Milisiwert na godzinę na Milisiwert na rocznie: 1 Milisiwert na godzinę [mSv/h] = 8 766 Milisiwert na rocznie [mSv/y]Przelicz Milisiwert na godzinę na Milisiwert na rocznie:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Dawki promieniowania'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Milisiwert na godzinę [mSv/h]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Milisiwert na rocznie [mSv/y]'.