Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Milisiwert na godzinę na Promieniotwórczość naturalna: 1 Milisiwert na godzinę [mSv/h] = 3 506,4 Promieniotwórczość naturalna


Przelicz Milisiwert na godzinę na Promieniotwórczość naturalna