Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Milisiwert na sekundę na Mikrosiwert na godzinę: 1 Milisiwert na sekundę [mSv/s] = 3 600 000 Mikrosiwert na godzinę [µSv/h]


Przelicz Milisiwert na sekundę na Mikrosiwert na godzinę