Milisiwert na sekundę -> Milisiwert na godzinę

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Milisiwert na sekundę na Milisiwert na godzinę: 1 Milisiwert na sekundę [mSv/s] = 3 600 Milisiwert na godzinę [mSv/h]Przelicz Milisiwert na sekundę na Milisiwert na godzinę:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Dawki promieniowania'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Milisiwert na sekundę [mSv/s]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Milisiwert na godzinę [mSv/h]'.