Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Milisiwert na sekundę na Nanosiwert na rocznie: 1 Milisiwert na sekundę [mSv/s] = 31 557 600 000 000 Nanosiwert na rocznie [nSv/y]


Przelicz Milisiwert na sekundę na Nanosiwert na rocznie