Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Miliwat na BTU/h: 1 Miliwat [mW] = 0,003 412 141 633 127 9 BTU/h


Przelicz Miliwat na BTU/h