Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Miliwat na Poncelet: 1 Miliwat [mW] = 0,000 001 019 716 212 977 9 Poncelet [p]


Przelicz Miliwat na Poncelet