Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Miliwat na kcal/h: 1 Miliwat [mW] = 0,000 859 845 227 858 99 kcal/h


Przelicz Miliwat na kcal/h