Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Million BTU na Kilodżul: 1 Million BTU [MMBtu] = 1 055 055,852 62 Kilodżul [kJ]


Przelicz Million BTU na Kilodżul