Minuta kątowa -> Centyradian

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Minuta kątowa na Centyradian: 1 Minuta kątowa = 0,029 088 820 866 572 Centyradian [crad]Przelicz Minuta kątowa na Centyradian:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Kąta'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Minuta kątowa'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Centyradian [crad]'.