Mol -> Kilogram-mole

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Mol na Kilogram-mole: 1 Mol [mol] = 0,001 Kilogram-mole [kg-mol]Przelicz Mol na Kilogram-mole:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Liczność materii'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Mol [mol]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Kilogram-mole [kg-mol]'.

Mol -> Kilogram-mole