Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Mol na Pound-mole: 1 Mol [mol] = 0,002 204 622 621 848 8 Pound-mole [lbmol]


Przelicz Mol na Pound-mole