N/cm² -> Centymetr słupa rtęci

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np N/cm² na Centymetr słupa rtęci: 1 N/cm² = 7,500 615 050 434 1 Centymetr słupa rtęci [cmHg]Przelicz N/cm² na Centymetr słupa rtęci:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Ciśnienia'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'N/cm²'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Centymetr słupa rtęci [cmHg]'.

N/cm² -> Centymetr słupa rtęci