Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

Liczby w notacji naukowej

1 Nanodżul [nJ]

=   6 241 506,363 094 Kiloelektronowolt [keV]

Przedstawiona Państwu tutaj funkcja przelicznika jest bardzo dokładna. Nie ponosimy jednak żadnej odpowiedzialności za prawidłowość wyniku.
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np. Nanodżul na Kiloelektronowolt


Nanodżul / nJ   ->   Kiloelektronowolt / keV