Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Nanogram na Mikrogram: 1 Nanogram [ng] = 0,001 Mikrogram [µg]


Przelicz Nanogram na Mikrogram