Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Nanogramów na litr na Gramów na dezymetr sześcienny: 1 Nanogramów na litr [ng/l] = 0,000 000 001 Gramów na dezymetr sześcienny [g/dm³]


Przelicz Nanogramów na litr na Gramów na dezymetr sześcienny