Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:

Liczby w notacji naukowej

odpowiada:


1 000 Pikoom [pΩ]
1 Nanoom [nΩ]
0,001 Mikroom [µΩ]
1,0×10-6 Miliom [mΩ]
1,0×10-9 Om [Ω]
1,0×10-12 Kiloom [kΩ]
1,0×10-15 Megaom [MΩ]
1,0×10-18 Gigaom [GΩ]
1,0×10-21 Teraom [TΩ]
1,0×10-9 V/A
1 Abom

Przedstawiona Państwu tutaj funkcja przelicznika jest bardzo dokładna. Nie ponosimy jednak żadnej odpowiedzialności za prawidłowość wyniku.