Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Nanosiemens na 1/Ω: 1 Nanosiemens [nS] = 0,000 000 001 1/Ω


Przelicz Nanosiemens na 1/Ω