Nanosiwert na godzinę -> Milisiwert na rocznie

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Nanosiwert na godzinę na Milisiwert na rocznie: 1 Nanosiwert na godzinę [nSv/h] = 0,008 766 Milisiwert na rocznie [mSv/y]Przelicz Nanosiwert na godzinę na Milisiwert na rocznie:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Dawki promieniowania'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Nanosiwert na godzinę [nSv/h]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Milisiwert na rocznie [mSv/y]'.