Nanosiwert na godzinę -> Rem na sekundę

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Nanosiwert na godzinę na Rem na sekundę: 1 Nanosiwert na godzinę [nSv/h] = 0,000 000 000 027 777 777 777 778 Rem na sekundę [rem/s]Przelicz Nanosiwert na godzinę na Rem na sekundę:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Dawki promieniowania'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Nanosiwert na godzinę [nSv/h]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Rem na sekundę [rem/s]'.