Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Nanosiwert na godzinę na Siwert na rocznie: 1 Nanosiwert na godzinę [nSv/h] = 0,000 008 766 Siwert na rocznie [Sv/y]


Przelicz Nanosiwert na godzinę na Siwert na rocznie