Nanosiwert na rocznie -> Siwert na godzinę

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Nanosiwert na rocznie na Siwert na godzinę: 1 Nanosiwert na rocznie [nSv/y] = 0,000 000 000 000 114 077 116 130 5 Siwert na godzinę [Sv/h]Przelicz Nanosiwert na rocznie na Siwert na godzinę:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Dawki promieniowania'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Nanosiwert na rocznie [nSv/y]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Siwert na godzinę [Sv/h]'.