Nanosiwert na sekundę -> Gray na rocznie

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Nanosiwert na sekundę na Gray na rocznie: 1 Nanosiwert na sekundę [nSv/s] = 0,031 557 6 Gray na rocznie [Gy/y]Przelicz Nanosiwert na sekundę na Gray na rocznie:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Dawki promieniowania'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Nanosiwert na sekundę [nSv/s]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Gray na rocznie [Gy/y]'.