Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Nanosiwert na sekundę na Nanosiwert na rocznie: 1 Nanosiwert na sekundę [nSv/s] = 31 557 600 Nanosiwert na rocznie [nSv/y]


Przelicz Nanosiwert na sekundę na Nanosiwert na rocznie