Nanosiwert na sekundę -> Promieniotwórczość naturalna

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Nanosiwert na sekundę na Promieniotwórczość naturalna: 1 Nanosiwert na sekundę [nSv/s] = 12,623 04 Promieniotwórczość naturalnaPrzelicz Nanosiwert na sekundę na Promieniotwórczość naturalna:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Dawki promieniowania'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Nanosiwert na sekundę [nSv/s]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Promieniotwórczość naturalna'.

Nanosiwert na sekundę -> Promieniotwórczość naturalna