Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Nanosiwert na sekundę na Siwert na godzinę: 1 Nanosiwert na sekundę [nSv/s] = 0,000 003 6 Siwert na godzinę [Sv/h]


Przelicz Nanosiwert na sekundę na Siwert na godzinę