Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Nit na Apostilb: 1 Nit [nt] = 3,141 592 653 589 8 Apostilb [asb]


Przelicz Nit na Apostilb