Nit -> cd/cm²

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Nit na cd/cm²: 1 Nit [nt] = 0,000 1 cd/cm²Przelicz Nit na cd/cm²:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Luminancja'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Nit [nt]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'cd/cm²'.