Niuton -> Pound-siła

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Niuton na Pound-siła: 1 Niuton [N] = 0,224 808 943 099 71 Pound-siła [lbf]Przelicz Niuton na Pound-siła:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Siły'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Niuton [N]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Pound-siła [lbf]'.