Niutonometr -> Inch-ounces-force

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Niutonometr na Inch-ounces-force: 1 Niutonometr [Nm] = 141,643 059 490 08 Inch-ounces-force [inoz]Przelicz Niutonometr na Inch-ounces-force:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Moment siły'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Niutonometr [Nm]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Inch-ounces-force [inoz]'.