Niutonometr -> Kilogram-force-centimeter

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Niutonometr na Kilogram-force-centimeter: 1 Niutonometr [Nm] = 10,197 162 129 779 Kilogram-force-centimeter [kgfcm]Przelicz Niutonometr na Kilogram-force-centimeter:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Moment siły'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Niutonometr [Nm]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Kilogram-force-centimeter [kgfcm]'.

Niutonometr -> Kilogram-force-centimeter