Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np N·m na Foot-pound force: 1 N·m = 0,737 562 149 277 27 Foot-pound force [ftlbf]


Przelicz N·m na Foot-pound force