Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np N·m na Foot-poundal: 1 N·m = 23,730 360 404 232 Foot-poundal [ftpdl]


Przelicz N·m na Foot-poundal