N·m -> Litre-atmosphere

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np N·m na Litre-atmosphere: 1 N·m = 0,009 869 232 667 160 1 Litre-atmosphere [lATM]Przelicz N·m na Litre-atmosphere:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Energii'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'N·m'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Litre-atmosphere [lATM]'.

N·m -> Litre-atmosphere