Noks -> Lumen/cm²

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Noks na Lumen/cm²: 1 Noks [nx] = 0,000 000 1 Lumen/cm²Przelicz Noks na Lumen/cm²:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Natężenia oświetlenia'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Noks [nx]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Lumen/cm²'.

Noks -> Lumen/cm²