Obrotów na godzin -> rad/h

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Obrotów na godzin na rad/h: 1 Obrotów na godzin = 6,283 185 307 179 6 rad/hPrzelicz Obrotów na godzin na rad/h:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Prędkość kątowa'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Obrotów na godzin'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'rad/h'.

Obrotów na godzin -> rad/h