Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Obrotów na godzin na rad/h: 1 Obrotów na godzin = 6,283 185 307 179 6 rad/h


Przelicz Obrotów na godzin na rad/h