Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Obrotów na godzin na rad/s: 1 Obrotów na godzin = 0,001 745 329 251 994 3 rad/s


Przelicz Obrotów na godzin na rad/s