Obrotów na godzin -> rad/s

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Obrotów na godzin na rad/s: 1 Obrotów na godzin = 0,001 745 329 251 994 3 rad/sPrzelicz Obrotów na godzin na rad/s:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Prędkość kątowa'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Obrotów na godzin'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'rad/s'.

Obrotów na godzin -> rad/s