Obrotów na minutę -> Grad/s

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Obrotów na minutę na Grad/s: 1 Obrotów na minutę = 6 Grad/sPrzelicz Obrotów na minutę na Grad/s:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Prędkość kątowa'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Obrotów na minutę'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Grad/s'.