Obrotów na sekund -> Obrotów na godzin

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Obrotów na sekund na Obrotów na godzin: 1 Obrotów na sekund = 3 600 Obrotów na godzinPrzelicz Obrotów na sekund na Obrotów na godzin:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Prędkość kątowa'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Obrotów na sekund'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Obrotów na godzin'.