Obrotów na sekund -> rad/h

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Obrotów na sekund na rad/h: 1 Obrotów na sekund = 22 619,467 105 847 rad/hPrzelicz Obrotów na sekund na rad/h:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Prędkość kątowa'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Obrotów na sekund'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'rad/h'.