Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Ounce fluid US na Decylitr: 1 Ounce fluid US = 0,295 735 295 625 Decylitr [dl]


Przelicz Ounce fluid US na Decylitr