Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Ounce fluid US na Gallon imperial: 1 Ounce fluid US = 0,006 505 267 067 414 Gallon imperial [gal]


Przelicz Ounce fluid US na Gallon imperial