Ounce fluid US -> Gill imperial

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Ounce fluid US na Gill imperial: 1 Ounce fluid US = 0,208 168 546 157 25 Gill imperial [gi]Przelicz Ounce fluid US na Gill imperial:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Objętości'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Ounce fluid US'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Gill imperial [gi]'.